4P

    Pazarlama karması denince akla ilk gelen 4P' dir. Dünyada pazarlama karması denilince akla ilk gelen isim olan Philip Kotler tarafından literatüre kazandırılan 4P, adını Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion) almaktadır.

    Günümüzde sanayi sektöründeki değişmeler rekabet ortamını canlandırmıştır. Firmalar sadece ulusal değil, uluslararası da satış yapmaya başlamıştır. Ayrıca tüm sektörlerde ürün yelpazesinin genişlemesi yeni ürünleri bilimsel yöntemlerle pazarlamayı zorunlu hale getirmiştir. Bu olumlu gelişmeler pazarlamanın önemini daha belirginleştirip bu alandaki mesleklerin saygınlığını da arttırmıştır. 
     Philip Kotler de bu değişim sürecini önceden sezip bu ezici rekabet ortamında pazarlamaya nasıl başlanacağını ürünün hangi evrelerden geçip piyasa şartlarında nasıl tutunacağını göstermek için literatüre "4P- Pazarlama Karması" nı adeta armağan etmiştir.
 • ÜRÜN (PRODUCT)
     Ham maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek biraraya getirilmesiyle oluşturulan yeni bir bütündür. Bir pazarlama faaliyetinin yapılabilmesi için öncelikle bir ürüne ihtiyaç duyarız. Ürün planlaması yapılarak başlanan pazarlamada, pazara neyle ulaşacağımızı faaliyet konumuzun ne olduğuna karar vermek,  bunun özelliklerinin ne olacağını belirlemek 4P içerisinde "ürünün" görevidir.
  
 • FİYAT(PRİCE)
      Artık bir ürünümüzün olduğunu düşünürsek, bu ürüne bir bedel belirlenmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Ürünün  dolaşımını sağlayan sahip olduğu parasal değerdir. Ürünü fiyatlandırırken üretim maaliyetleri önemli bir karar değişkenidir. Ancak burada pazarlamanın değişkenliği, geniş vizyonu, araştırmacılığı, geniş kapsamı ve yaratıcılığı ortaya çıkar. Üretim maliyeti ürünü fiyatlandırmak için yeterli olsaydı, fiyatlandırma sürecinde pazarlamacılara gerek kalmazdı. Fiyatlandırmayı yaparken en hassas nokta, arz edenin satmak istediği miktar ile talep edenin ödemek için razı olduğu miktarı tespit edebilmektir.
 • DAĞITIM (PLACE)
     Dağıtım, pazarlama karması içinde yaratıcılığın kısıtlı olduğu, genellikle zorunluluk içeren bir unsur olarak düşünülse de çoğu pazarlama başarısının ve başarısızlığının altında dağıtım kararları yer alır. İstediğiniz kadar mükemmel bir ürüne sahip olun ve tanıtımını istediğiniz kadar iyi yapın, eğer tüketici onu bulmakta zorlanıyorsa, o ürüne olan isteği kırılacak ve alternatifine yönelemekte geç kalmayacaktır. Kuşkusuz burada zamanlama da son derece önemlidir.

"En büyük değişiklik yeni üretim veya tüketim yöntemlerinde değil, dağıtım kanallarında olacaktır."
                                                                                                                                                              Peter DRUCKER
      

 • TUTUNDURMA (PROMOTİON)
     Sürekli yenilediğimiz üzere rekabet ortamı ve alternatif bolluğun da sizin ürününüzün tercih edilebilmesi için tutundurma faaliyetlerine önem verilmelidir. Tutundurma içerisindeki araçlardan bazıları şunlardır:

 1. Reklam
 2. Kişisel Satış
 3. Halkla İlişkiler
 4. Duyurum
 5. İndirim
 6. Çekiliş
 7. Yarışma
Reklam

     Reklam,tüketicileri bir mal yada markanın varlığı konusunda uyarmak ve mala, markaya, hizmet veya kuruluşa doğru eğilim yaratmak amacıyla göze veya kulağa hitap eden mesajların hazırlanması, bu mesajların yayılması demektir.

     Kitle iletişim araçlarının önemini vurgulayan başka bir tanıma göre ise reklam, bir işletme veya işletmeler grubunun yararına kazanç temin etmek, onları geliştirmek, yeni müşteriler çekmek için toplu şekilde yararlanılan teknik araçların bütünüdür .


     Kurumsal Reklamlar: 


                            "Çikolata herkes için bir lezzet şölenidir !"


     Şölen'in Ürün Reklamkarı Sloganları: 


                             Nuttymax: "Türkiye'nin taşan kremalı, taşan lezzetli gofreti!"
                                              "Fındık gofretli, nefis çikolatalı Nuttymax !"


                             Biscolata Mood: "Aşk, sağlık, mutluluk; ne çıkarsa Mooduna !"


                             Biscolata Starz: "Hayatın tadını bilenlere !"


                            Ozmo Fun: "Bol sütlü eğlence !"


                             
Doğrudan Satış     Doğrudan Satış, bir satıcının anlatması ve/veya göstererek tanıtması aracılığıyla bir tüketim malının veya hizmetinin tüketiciye evinde, bir tanıdığının evinde, işyerinde veya bir satış noktası olmayan bir başka yerde doğrudan satışının gerçekleşmesidir. Ancak Şölen firması doğrudan satış yöntemi ile ürünlerini piyasaya sunmamaktadır.

İnteraktif Satış:
     
     İnteraktif Satış, hedef kitlede oluşturulmak istenen davranış ve tutum değişikliğinin ,teknolojinin ve internetin vasıtasıyla oluşturulmasıdır. Ancak firmanın interaktif satış uygulaması bulunmamaktadır. 

Satış Tutundurma:
     
       Satış tutundurma, bir ürün ya da hizmetin satın alınmasını teşvik etmek için kullanılan, genellikle kısa dönemli satış çabalarıdır. Kuruluşlar, tüketicileri ürünü satın almaya, denemeye ikna etme, aracı kurumları ürün stoklamaya ve ürüne destek olmaya teşvik etmek, satış gücünün de satış sürecini kolaylaştırmak gibi amaçlarla satış tutundurma etkinliklerinden sıklıkla yararlanır.

         Örnek:
Nutymax, reklam kampanyası ile gençleri, hayatta yeni şeyleri denemekten korkmayan bireyler olmaya ve kendi içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için harekete geçmeye davet ediyor. Bu felsefe ile Nutymax, gençlere, hayata meraklı gözlerle bakmaları, yeni şeyler keşfetmeye açık olmaları, yeni yolları denemek için cesaret bulmaları ve hayallerinin peşinde koşmaları için ilham kaynağı oluyor. "www.sohretsensin.com" internet adresinden gençler kampanyaya başvurabilir ve ürünün yüzü olabilir. Bu şekilde firma, ürünü satın almaya, ürünü denemeye ve satış sürecini kolaylaştırmış oluyor.

Halkla İlişkiler:
     Daha kapsamlı bir tanımlamada  ise halkla ilişkiler, özel ya da kamu kesimlerinde faaliyet gösteren bir kuruluş veya kurumun ilişkide bulunduğu kitlelerin anlayış, sempati ve desteğini  elde etmek için giriştiği iki yönlü iletişime dayalı ve sonuçta kitlede kuruluşun, kuruluşta da kitlenin istekleri yönünde değişikliklerin gerçekleştirilmesine  yönelik, sistemli ve sürekli çabaları içeren bir süreç olarak ifade edilebilir.
        
            Örnek:
       "Türk milletinin zor günlerinde her zaman yanında olan Türk Kızılay'ı milli ve manevi günlerde de halkla kaynaşmaya devam ediyor. Mevlit Kandili dolayısı ile halkın yoğun olduğu caddelerde ve bazı camilerde vatandaşlara özel olarak hazırlatılan Kızılay kutularının içerisinde Şölen çikolata tarafından bağışlanan çikolataları dağıtıldı."

Kişisel Satış:

      Yüz yüze satış olarak adlandırılan kişisel satış, bir veya daha fazla potansiyel müşteri ile görüşmeyi, karşılıklı konuşmayı ve satışı sonuçlandırmayı amaçlar. Genellikle, ürünün satın alma miktarı fazla olduğunda, düzenli olmayan aralıklarla satın alındığında, ürünün özelliklerinin açıklanması ve gösterilmesi gerektiğinde kişisel satış yöntemine başvurulur.     
           Örnek:
      Şölen firması bir çok markette stant açıp ürünlerini satış danışmanları aracılığı ile müşterilerine ürünlerini yüz yüze iletişim ortamını sağlayarak sunmaktadır.